Over Pardoes

Pardoes vzw is dienst voor onthaalouders die ontstond door de fusie van Kinderopvangdienst Mechelen vzw en Kinderopvang Bowi vzw. Beide diensten werkten al meer dan 30 jaar samen met onthaalouders in Mechelen, Willebroek, Bornem en Puurs Sint-Amands. Door de krachten te bundelen, willen we nog meer inzetten op een kwaliteitsvolle kinderopvang in onze regio.

De dienst is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin, waardoor je als ouder een bijdrage betaalt op basis van je inkomen. Deze kosten kan je volledig of gedeeltelijk (afhankelijk van je bijdrage) inbrengen voor een belastingvermindering.

Door deze erkenning ben je ook zeker van de kwaliteit op het vlak van hygiëne, veiligheid en pedagogische begeleiding. Onze dienstverantwoordelijken scholen zich immers continu bij op het vlak van nieuwe wetgeving, veiligheid, opvoeding, aanwerving  e.a.

Op regelmatige basis gaan ze op onaangekondigde huisbezoeken om de kwaliteit van de opvang en de ontwikkeling van de kinderen op te volgen. Maar ook de pedagogisch coaches monitoren samen met de dienstverantwoordelijken de werking bij de onthaalouders en bieden waar nodig ondersteuning.

  Onze onthaalouders doorlopen een selectie- en evaluatieprocedure die gericht is op kwaliteitsvolle opvang en krijgen een basisopleiding en jaarlijkse bijscholingen. Ook de woning wordt gecontroleerd op de veiligheidsvoorschriften van Kind en Gezin.

  Ons team

  Demi Schellemans – Coördinator

  Volgt de dagdagelijkse werking van de dienst op. Gaat op tweejaarlijkse veiligheidsbezoeken bij de onthaalouders. Volgt het wettelijk kader op via overleg met het Vlaams Welzijnsverbond. Ook de kwaliteitswerking volgt ze op samen met de administratief verantwoordelijke.

  Iris Van Steenwinckel – Administratief verantwoordelijke

  Is verantwoordelijk voor het ICT-luik van de dienst, verwerking van RSZ en mutualiteit en back-up voor de coördinator en administratief medewerker. Ze volgt samen met de administratief medewerker de stopzettingen en terugstorting van de reservatievoorschotten op en samen met de coördinator het wettelijke kader rond het werknemersstatuut voor onthaalouders en de kwaliteitswerking. Opmaken van de maandelijkse nieuwsbrief voor onthaalouders

  Annemie Nobels - Administratief medewerker

  Is verantwoordelijk voor facturatie, opvolging van betalingen (voorschotten en facturen) en fiscale attesten. 

  Annick Van Der Jeught - Dienstverantwoordelijke

  Volgt de bezetting en de begeleiding van onthaalouders in de regio’s Willebroek en Ruisbroek en het wettelijke kader rond het werknemersstatuut voor onthaalouders op.

  Kyra Mets - Dienstverantwoordelijke

  Volgt de bezetting en de begeleiding van onthaalouders in regio Mechelen en het wettelijke kader rond het werknemersstatuut voor onthaalouders op.

  Gitte Van San - Dienstverantwoordelijke

  Volgt de bezetting en de begeleiding van onthaalouders in regio Mechelen .

  Taïs Melis - Dienstverantwoordelijke

  Volgt de bezetting en de begeleiding van onthaalouders in de regio’s Mechelen, Puurs-Sint-Amands en Bornem. Volgt het wettelijke kader rond het werknemersstatuut voor onthaalouders op en maakt het ouderkrantje.